ENSR
Tools
Register Login

Home»News»Workshop on "wood carvings"

Workshop on "wood carvings"

Nakon tri održane radionice na temu “izrada rukotvorina od tekstila”, koje su se održale 22. januara, 05. i 19 februara, u sklopu projekta Kozarski etno u subotu, 05. marta, u Društvenom domu u Donjoj Piskavici sa početkom u 10.00 časova održaće se radionica na temu: „Drvorezbarstvo“. Radionica je namjenjena  domaćinima – potencijalnim proizvođačima rukotvorina sa područja Kozare i Potkozarja, a biće realizovana kroz praktični rada po grupama. Na radionici će biti obrađene sljedeće teme: osnove drvorezbarstva, kako početi, planiranje, dizajn, praktičan rad, izrada rukotvorina od drveta, preslikavanje ornamentike, smjernice za rad, definisanje zadataka, diskusija i zaključci.

 

Radionicu “drvorezbarstvo” će voditi Milenko Milovac, drvorezbar iz Šipova, koji je ostvario zapažene rezultate u izradi rukotvorina od drveta. Mileko će za vrijeme jednodnevne radionice pokušati da prenese stečena znanja i vještine na što veći krug ljudi sa područja Kozare i potkozarja, zainteresovanih da se bave ovom djelatnošću.

 

Radionica ima za cilj praktičnu obuku, zainteresovanih proizvođača rukotvorina u vještinama kao što su drvorezbarstvo i ručna obrada drveta kako bi se potstaklo preduzetništvo i obogatila turistčka ponuda sa proizvodima kućne radinosti.