ENSR
Alatke
Registracija Prijava

Početna»Vijesti»Održana radionica "drvorezbarstvo"

Održana radionica "drvorezbarstvo"

U subotu 05. marta 2011. godina održana je jednodnevna radionica na temu “drvorezbarstvo” u Društvenom domu u Piskavici od 10.00 do 15.00 časova. Radionicu je vodio Milenko Milovac drvorezbar iz Šipova koji je ostavrio značajne rezultate kada su u pitanju rukotvorine od drveta.

U prvom dijelu radionice predavač je upoznao prisutne sa različitim vrstama rukotvorina od drveta, načinu korištenja drvnog otpada za izradu suvenira, načinu i vrstama pripreme i obrade drveta, materijalu i alatima koji se koriste za obradu kao i mogućnostima zarade i plasmana proizvoda. Predavač je, svim prisutnim, nesebično prenio svoja dugogodišnja iskustva u obradi drveta. U drugom dijelu radionice prezentovani su praktični načini cijepanja i obrade drveta, nakon čega su svi prisutni, kroz diskusiju, razmjenili iskustva. Radionici je prisustvovalo 15 polaznika, mještana sa područja Kozare i Potkozarja od kojih je jedna grupa imala bazična iskustva u obradi drveta,a druga grupa, posebno mladih, se prvi put upoznala sa ovom djelatnošću. I ova radionica je imala više polaznika nego što je to bilo planirano projektom (planirano 5, prisustvovalo 15), što navodi na zaključak da je puno više interesovanja za radionice izrade rukotvorina nego što nam omogućavaju planirana sredstva projekta.

Turistička organizacija grada Banja Luka i KUD „Piskavica“ od septembra 2010. godine, počeli su realizaciju projekta Kozarski etno – culture tourism  as a solution to rural desertion koji je podržan putem MDG-F programa “Kultura za razvoj” kojeg u Bosni i Hercegovini implementiraju tri UN agencije: UNDP, UNESCO i UNICEF, u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom prosvjete i kulture RS i Ministarstvom kulture i sporta/športa F BiH. Projekat ima za cilj da razvije preduzetničko ponašanje i vještine u oblasti ruralnog turizma na bazi kulturnih i tradicionalnih vrijednosti Kozare i Potkozarja. Realizacija projekta trajaće 12 mjeseci za vrijeme kojih će se raditi na istraživanju tradicionalne kulture, prikupljanju baze podataka o lokalnoj kulturi, obukama lokalnog stanovništva iz oblasti ruralnog turizama, životne sredine i rukotvorina, pomoći preduzetništvu i marketingu. Svi rezultati projekta prezentovaće se kroz tradicionalnu manifestaciju 7. kozarski etno koja će se održati od 01. do 04. jula 2011. godine.

Galerija slika