ENSR
Alatke
Registracija Prijava

Kozarac

Stari grad Kozarac se prvi put spominje u pisanim dokumentima 1334. godine, pod imenom Kozara (Cazara, Kotzura). Već 1360. godine postaje slobodni kraljevski grad "LIBERA VILLA". Cijelim pomenutim razdobljem Kozarac je bio središte Sanske župe. Tokom 14. i 15. vijeka smjenjivala se bosanska i ugarska (mađarska) vlast nad Kozarcom. Tako ostaje sve do 1518. godine, kada Kozarac ulazi u sastav moćne Osmanske imperije. Svoj najveći procvat Kozarac je doživio za vrijeme turske (osmanske) vlasti, koja je sa manjim prekidima trajala oko 360 godina (1518-1878.). U razdoblju od 1687. do 1835. godine Kozarac je administrativno-upravno i sudsko središte istoimene Kapetanije. Vrijeme viševjekovne osmanske vladavine završava 06. septembra 1878. godine kada su austro-ugarske trupe zaposjele Kozarac i susjedni Prijedor. Tokom vladavine Austro-Ugarske monarhije Kozarac je polako počeo da gubi znacaj koji je imao u prethodnom vremenu. Malobrojni ostaci starog grada postoje i danas u istoimenom naselju koje je smješteno na rubu Nacionalnog parka Kozara.

Galerija slika

Ostalo iz ove kategorije: « Rimski period