ENSR
Alatke
Registracija Prijava

Gusle, Kikinda

Akademsko društvo za njegovanje muzike “Gusle” iz Kikinde osnovano je daleke 1876. godine. Društvo danas u više sekcija okuplja preko 600 aktivnih članova, istinskih zaljubljenika u muzičko-folklorno i horsko stvaralaštvo. Pored redovnog, svakodnevnog rada i održavanja režima proba svih sekcija, programska aktivnost se ogleda u organizaciji koncerata, festivala, studijskih etnomuzikoloških i etnokoreoloških istraživanja (Etnokamp), izdavačkoj delatnosti, izradi nošnji (scenskih kostima), međunarodnoj saradnji, itd. Sekcije koje funkcionišu u okviru Društva:
•    škola folklora (šest grupa)
•    dečji izvođački folklorni ansambl
•    pripremni folklorni ansambl
•    izvođački folklorni ansambl
•    škola tambure
•    tamburaški orkestar
•    sekcija narodnih instrumenata
•    veliki narodni orkestar
•    muška i ženska pevačka grupa
•    izvorna folklorna grupa
•    ansambl za modernu muziku

Uz nabrojane sekcije u okviru Društva radi i Naučno-istraživački odbor u kome su aktivni brojni ugledni stručnjaci iz oblasti etnomuzikologije i etnokoreologije. Bitno je pomenuti i radionicu za izradu kostima čiji rezultati su vrhunski u izradi i rekonstrukciji narodnih nošnji i scenskog kostima. U Društvu funkcioniše i Klub prijatelja društva. ADZNM “GUSLE” je dobitnik mnogih značajnih priznanja i nagrada od kojih posebno ističemo Vukovu nagradu i Iskru kulture. Društvo izdaje Gudalo, prvi muzički časopis na Balkanu. Od osnivanja do danas priredili su više od 4.500 koncerata. Štampali su veliki broj kompozicija. Njihovim horovima su dirigovali poznati jugoslovenski kompozitori: Josif Marinković, Robert Tolinger, Hranislav Hartl, kao i čuveni dirigenti Matijas Melihar, Franta Bah i Radivoj Terzić Braca. Pokrenuli su akciju osnivanja saveza srpskih pjevačkih društava. 1931. godine organizovali su prvi radio prenos u Srbiji. Snimili su veći broj TV filmova i dokumentarnih emisija. Inicirali su osnivanje smjera za obrazovanje stručnjaka iz oblasti tradicionalne igre koji je, po prvi put u istoriji, počeo sa radom od oktobra 2006. u Kikindi.

Reference su tokom cele istorije Društva značajne, ali navešćemo samo nekoliko novijih:
•    2002-2012. su realizovali Fenok – Međunarodni festival narodnih orkestara na kome je učestvovalo više od 60 ansambala iz 8 zemalja
•    2002-2012. su realizovali Etnokamp - studijsko istraživanje vokalne, instrumentalne i igračke tradicije Banata, kada je tokom istraživanja prikupljen veoma veliki broj terenskih zapisa čiju obradu društvo permanentno realizuje. Istraživanje je akademski vođeno od strane profesora etnomuzikologije sa Muzičkih Akademija iz Novog Sada, Banja Luke i Segedina i FMU iz Beograda. Pored njihovih članova i rukovodioca, u istraživanju su učestvovali i profesori i studenti iz navedenih akademija i fakulteta.
•    Intenzivna međunarodna saradnja i gostovanja naših ansambala – Bugarska, Mađarska, Rumunija, Njemačka, Švajcarska, Koreja, Slovačka, Češka, SAD, Turska...

Galerija slika

Ostalo iz ove kategorije: Horo, Sofija »