ENSR
Alatke
Registracija Prijava

Ojkača

Proučavanje tradicionalnog narodnog pjevanja sjeverozapadne Bosne iznjedrilo je brojne probleme, neke dosad nepoznate, a neke već znane i konstatovane od strane akademika Vlade Miloševića, koji je znatan dio svoga naučnog angažmana usmjerio na pjevanje Bosanske Krajine. Kao posebno zanimljiv problem pojavio se onaj vezan za pojavu pjesme opštepoznate pod imenom ojkača, čije postojanje prof. Milošević nije ni pomenuo u brojnim studijama, a ni u jednoj od svojih knjiga. Poslije terenskih istraživanja, kao i konsultovanja odgovarajuće literature, kao jedini mogući zaključak u vezi sa ovom pjesmom moglo bi se istaći to da se radi o terminu novijeg porijekla, koji etimološki podsjeća na ojkanje, tradicionalno pjevanje ovog, ali i drugih krajeva naseljenih Dinarcima, a koji s njim nema neku drugu dublju vezu, te da bi ga trebalo shvatiti kako to čini i narod na ovim prostorima – kao „savremeni“ naziv za tradicionalnu narodnu pjesmu uopšte.

Ostalo iz ove kategorije: « Starije seosko dvoglasno pjevanje