ENSR
Alatke
Registracija Prijava

SKD Novo Mesto

Srpsko kulturno društvo Novo Mesto iz Novog Mesta u Sloveniji je osnovano 2007. godine. Društvo broji preko 300 članova, uglavnom porijeklom iz BiH. U društvu rade tri folklorne grupe: dječija, omladinska i veteranska. Do sada su nastupali po Sloveniji, Srbiji, BiH i na evropskim smotrama folklora srpske dijaspore. Na Kozara etno festivalu 2017, Društvo će nastupiti sa igrama iz Bele Krajine, koje su sa sobom donijeli Srbi uskoci, naseljeni od strane Austrougarske prije skoro 500 godina, da bi kao vojnici spriječili prodor Otomana na teritoriju monarhije.

Galerija slika