ENSR
Tools
Register Login

Home»News»Kozara Ethno 2017

Kozara Ethno 2017

Festival „13. Kozara etno“ će se održati od 30. juna do 3. jula 2017. godine u potkozarskom selu Piskavica (Društveni dom i uži prostor centra) i na tvrđavi Kastel u Banjaluci. Na 13. Kozara etno festivalu će se predstaviti učesnici iz 8 zemalja (Bjelorusija, Srbija, Slovenija, Grčka, Etiopija, Poljska, Bugarska i BiH):

  • Folklorni Ansambli - 10
  • Pjevačke grupe - 12
  • Svirači na tradicionalnom instrumentima - 8
  • Etno bendovi - 2
  • Predavači i eksperti (etnologija, etnomuzikologija, etnokoreologija) - 7
  • Izlagači (tradicionalna gastronomija, rukotvorine, promotivni materijali, domaći proizvodi) - 20

S obzirom da će u programu festivala biti stavljen akcenat na kozarski etno, ovo je i prilika da se predstavi kozarska kultura sa tradicijom i običajima široj domaćoj i svjetskoj javnosti kroz program i informativno-propagandni materi- jal. U festival će biti ukomponovane tipične scene iz života i dnevnih poslova etno kozarskog čovjeka, a tema festi- vala Kozara etno 2017 će biti običaj „prosidba“ potkozar- skog kraja. U skladu sa temom biće organizovani perfor- mansi i izložbe. Takmičenje u izvornom pjevanju (ojakača) i sviranju (tambura trožica) sa područja Kozare će biti praćeni, ocjenjivani i savjetovani od strane stručnog žirija. Stručni seminar na temu „Pjesme, igre i običaji Kozare, Grmeča i Janja“ kao i takmičenje u tradicionalnoj sports- koj disciplini “bacanje kamena s ramena” će dodatno pro- movisati kulturno nasljeđe Kozare. Prva tri dana dana festival će se održati u potkozarskom selu Piskavica, dok će se druga dva dana festivala sa festivalom svjetske etno muzike održati na tvrđavi Kastel u Banjaluci.