ENSR
Alatke
Registracija Prijava

Dječije igre

1.    SIJE BABA BRAŠNO

Dijete se uzme u krilo i okrene licem prema osobi koja ga drži. Postavi se u sjedeći položaj ako može da sjedi, ili u ležeći. Zatim se djetetova glava uzme među dlanove i lagano se gura lijevo-desno, oponašajući sijanje brašna pomoću sita (rešeta). Za to vrijeme se izgovara ili pjevuši sljedeći tekst:

SIJE BABA BRAŠNO
NEMA ĐEDE NAŠTO
PODAJ ĐEDE NEŠTO
KUPI BABI REŠ'TO.
NA REŠETEO I NA SITO
NEK' JE VES'O MALI VITO!


2.    TAŠUNALJKA
Dijete se na isti način kao i prethodno postavi u krilo. Uzmu se dječije ručice i sa njima se prave pokreti kao da dijete tapše. Izvodeći te pokrete izgovara se ili pjevuši sledeći tekst:

TAŠUN, TAŠUN, TANANA
PALA MACA S TAVANA,
I OGREB’LA JOVANA.
JOVI NIŠTA NIJE
SJEO PA SE SMIJE.


3.    OPA, CUPA...
Dijete se postavi u sjedeći položaj na koljeno, kao da jaše konja. Pjevušeći pjesmicu lagano se „cupka“ nogom.

OPA CUPA NA KONJU,
'ŠENICA JE NAPOLJU,
MAJKA MI JE DRAGA,
MLIJEKA MI JE DALA,
I OPET JE REKLA DATI,
KAD POĐEMO SPAVATI,
I KOMADIĆ POGAČE,
DA MOJ MIĆO NE PLAČE.

Ostale raznovrsne igrice, kao što su pitalice, rugalice i slično, uglavnom su služile da se privuče djetetova pažnja. Pitalice, gdje zeko pije vodu, kako krava (muuu), kako maca (maju) i slično, pozitivno su djelovale na smirivanje plača a ujedno su djeca učila da prepozanju određene glasove. Evo jedan primjer iz grupe rugalica:

TJERA PLAČKO GOVEDA
I BABINU JUNICU.
ZAKLA BABA JUNICU,
DADE PLAČKU GUZICU!IGRE I PJESEME ZA DJECU STARIJEG UZRASTA


Prije početka mnogih igara trebalo izvršiti izbor za određene uloge npr. ko će prvi da žmiri, ko će prvi da ganja. Najčešće je to rađeno pomoću različitih „brojalica“. Obično se stane u krug, i u krug stane onaj ko govori brojalicu. Brojalica se uglavnom izgovara na slogove. Osoba koja govori, prstom pokazuje igrače, svaki slog drugi igrač u krugu, i na kome se završi taj zadnji sloga, taj pobjeđuje ili ispada, što je stvar dogovora igrača. Evo primjera:

OJ, NI-KO-LA, NI-KO-LA,
VE-ŽI KU-JU ZA KO-LA,
PA JE UD-RI VI-LA-MA
DA NE SE-RE ŠLJI-VA-MA!


PLI-VA PAT-KA PRE-KO SA-VE,
NO-SI PIS-MO NA VR' GLA-VE,
U TOM PIS-MU PI-ŠE,
NE VO-LIM TE VI –ŠE.
PAT-KA, PAT-KU PO-JE-LA,
PA-SE NI-JE NA-JE-LA.
U TOM STI-ŽE CRNI JEŽ,
PA IM RE-ČE,
BJEŽ, BJEŽ, BJEŽ!

 

PO-ŠO ME-DO U ŠU-MI-CU,
IZ-GU-BIO PA-PU-ČICU.
KAK-VE LI JE BO-JE,
TO MI RE-CI TI,
GA-DE BA-LA-VI!


Na koga padne zadnji slog taj kaže naziv jedne boje, npr. crvena. Dijete koje je izgovaralo brojalicu izgovara riječ crvena, ali glas po glas ( c-r-v-e-n-a). Na koga padne zadnji glas, taj ganja, žmiri i slično.


4.    RINGE, RINGE, RAJA...
Ovo je jedna od omiljnih dječijih igara. Izvodi se u mještovitom zatvorenom kolu. Djeca se drže za ruke spojene koso dole, i koračaju u lijevu ili desnu stranu. Smjer kretanja je nevažan. Na zadnje slogove djeca čučnu okrenuta ka centru kola. U prvom primejru to je „u-šu-šu“, a u drugom prijemjru to je „čuč“. Igra se izvodi bez instrumentalne pratnje.

RINGE, RINGE, RAJA
PEČE BABA JAJA
UDRI BABU U ČELO
U ŠU, ŠU, ŠU!
RINGE, RINGE, RAJA
SNIJELA KOKA JAJA,
JEDNO JAJE MUĆ,
A MI DJECO ČUČ.
RINGE, RINGE, RAJA,
DOŠ'O ČIKA PAJA,
I POJEO JAJA
JEDNO JAJE MUĆ,
A MI DJECO, ČUČ!

Ova igra je nekada izvođena „na ispadanje“.


5.    KO TO TAMO TAPA? ('ČELA)
U igri učestvuje neodređen broj djece, mješovitog satsava. U prvom dijelu igre vodi se dijalog između vlasnika „'čela“ i „ kuma“ a u drugom dijelu „kum“ lovi „’čele“ i stavlja u svoju „košnicu“. Kada počne lov pčele „zuje“.

VLASNIK: KO TO TAMO TAPA?
KUM: JA KUME, JA!
NEMOJ KRASTI MOJI 'ČELA!
NEĆU KUME, NE D'O BOG,
DOK NE STIGNE NOVA ZOB!


6.    VUJE
Igra se izvodi u otvorenom kolu. Ugalvnom su je igrali dječaci, a ponekad i neka djevojčica. Igrači se postave u lanac iza kolovođe „Vuje“ i uhvate se ili za ramena igrača ispred sebe ili za kaiš.
„Vujo“ u ruci ima štap i na povik “omani Vujo repom“ počinje igra. Običnim trčećim korakom slobodno po prostoru „Vujo“ nastoji da stigne poslednje igrača tj. „rep“ i da ga udari. „Rep“ to izbjegava uvijajući zadnjim dijelom kola. Dešavalo se da zbog brzine i uvijenosti kola dođe do pucanja i da igrači završe u travi tj. popadaju.

Evo kako to opisuje Branko Ćopić:
DA JE NAUČIŠ, TO JE BAR LAKO,
IGRA SE DRUŽE, EVO OVAKO:
HVATI SE DJEČAK IZA DJEČAKA,
NAPRAVE ŽIVO UŽE,
ČITAVA ČETA KAO IH IMA
U LANAC JEDAN SE ZDRUŽE.
DJEČAK NA ČELU ZOVE SE „VUJO“
DADU MU ŠTAP U RUKU
ONAJ NA KRAJU „REP“ SE NAZIVA
ALAJ ĆE DA GA TUKU.
KAD VIKNU: „VUJO OMANI REPOM!“,
NASTANE,GUŽVA,FRKA I LOM,
VUJO JURIŠA I VITLA PRUTOM
BATINE DIJELI –PO „REPU“ SVOM,
I VIDIŠ SAMO TABAN MU SIJEVA.


7.    POŠLA MAJKA
Ova igra pripada porodici orskih igara poznatih kao hodavke upremase. U jednu liniju držeći se za ruku posatave se djevojčice, a njima upremase, manja grupa djevojčica od kojih je jedna „majka“. „Majka“ krene običnim hodom prema suprotnoj grupi pjevajući: „Pošla majka skolom dvoru, dija, dija, de!”. Dok traje pjesma ta grupa napravi četiri koraka naprijed i isto tako unatrag. Po istom principu će da uradi druga grupa pjevajući: „A šta 'oće stara majka, dija ,dija, de!“. Dalji dijalog uz kretanje se odvija ovako:

„majka“: 'oće majka jednu ćerku, dija, dija, de
ostali: kako ti se zove ćerka dija, dija, de
Ćerka mi je lijepa Janja,
Mi ne damo lijepu Janju,
Uzeću je za ručicu,
Vodiću je u kućicu, dija, dija, de.

Zadnja dva stiha „majka“ radi četiri koraka naprijed, četiri koraka uzima ćerku i četiri koraka (dija, dija, de) unazad. Igra traje prema dogovoru. Igraju samo djevojčice.


8.    IDE MACA...
U igri učestvuje neodređen broj djece u mješovitom sastavu. Brojalicom se odredi ko će čučati u sredini kao „mućak“ a ko će prvi u ulozi “mace” noseći u ruci maramicu ili slično. Ostala djeca čučnu raspoređeni po kružnici okrenuta ka centru kruga. Igrači nisu spojeni. Maca šeta iza njihovih leđa i bira kome će da ostavi maramicu, maše mu ispred nosa, vuče ga za uši i viče. “mućak, mućak, mućkalo…”. To dijete mjenja mjesto sa “mućkom” u sredini. Ako neko dijete napipa, tj. nađe maramicu tada goni ”macu” i ako je stigne, peuzme ulogu “mace”, a ona ide na njegovo mjesto. U suprotmom, dijete koje zakasni ide na mjesto “mućka”, “mućak” u krug, a “maca” nastavlja šetnju.

IDE MACA OKO TEBE
PAZI DA TE NE OGREBE
ČUVAJMIO REP
DA NE BUDEŠ SLIJEP
AKO BUDEŠ SIJEP
OTPAŠĆE TI REP

ČAUŠI,ČAUŠI,
SAD ĆE NEKOG ZA UŠI 2X


9.    MI SMO DJECA VESELA
Igra se u mješovitom, zatvorenom kolu sa solistom u sredini. Držanje za ruke je koso dole. Djeca običnim korakom hodaju po kružnici i pjevaju:

Kolo: MI SMO DJECA VESELA
RADO BI SE IGRALA
AL’ NE ZNAMO ŠTA ĆEMO
KAŽI NAM TI MILOŠE
ŠTA ĆEMO SE IGRATI.

Na zadnji takt pjseme kolo se zaustavlja i okreće prema solisti koji će kroz pjesmu i pokazivanje svoje figure odgovoriti kolu:

Solita: RADITE ŠTO RADIM JA
AKO VAM SE DOPADA 2X
Sva djeca puštaju ruke i pjevajući rade što im je pokazano.
Kolo: RADIMO ŠTO RADIŠ TI
TO NAS JAKO VESELI 2X

Za vrijeme poslednjeg pjevanja solista bira ko će ga zamjeniti u kolu. Novoizabrani ide u sredinu a stari ostaje na njegovom mjestu.


10.    CARE, CARE GOVEDARE
Mješovita igra sa neodređenim brojem učesnika. Najprije se izabere ”car”. Zatim se car okrene leđima prema ostalim igračima a oni se slobodno rapsorede u liniji iza njegovih leđa, na dogovorenoj udaljenosti.

Igrač: CARE CARE GOVEDARE
KOL’KO IMA SATI ?
“car”: DVA KONJSKA I TRI MIŠIJA NAPRIJED.

Djeca imitirajući pomenute životinje, i dužinom koraka i kretnjama, pomiču se prema “caru”. Poslije datog odgovora “car” se polako okerene, i koga uhvati u pokretu, vraća ga natrag na liniju. “Car” kontroliše kretanje iza sebe kad god hoće, i kažnjava vraćanjem. “Car” može reći vrijeme, ali sa kretanjem unazad. Cilj igre je stići do “cara” i zamjeniti ga, a “car” želi ostati što duže, pa se tako nadmudruju.


11.    LONČIĆI

U igri može sudjelovati neograničen broj djece, ali neparan broj. Najprije se izabere “trgovac” a zatim “gazde” i “lončići”. Kao po nekom pravilu, “lončići” su uvijek bili mlađa djeca. “Gazde” se postave po kružnici, licem ka centru a “lončići” čučnu ispred njih. “Trgovac” šeta izvan kružne formacije, i bira “lončić”. Kada odabere, prilazi “gazdi” i obraća mu se:

“trgovac”: POŠTO KUME LONČIĆ?
“gazde”: PO PETAKA, PO ŠESTAKA
NEDAM TI GA KUME JA
NI ZA LITRU VINA
JER SI KUME SVINJA.
varijanta: NI ZA DINAR NI ZA DVA
NE DAM TI GA KUME JA.

Dok se “pogađaju” drže se za ruke (kao da se rukuju) i tresu njima gore - dole u ritmu sa izgovaranjem teksta. Kada se izgovori rječ “svinja”, “trgovac” trči na jednu a “gazda” na drugu stranu po kružnici. Ko prvi stigne do “lončića” postaje “gazda” a onaj drugi “trgovac”. Igra se nastavlja po istom principu.


12.    PAUNA

Zajdnička igra sa neodređenim brojem igrača. Kolo je zatvoreno a držanje u kolu je za ruke koso dole. U sredini je jedan igrač ili igračica, koji imitra radnje opjevane u pjesmi. Kolo se kreće hodajući po kružnici a solsta “paun” može da stoji u jednom mjestu ili da se kreće u suprotnom smjeru od kretanja kola.

PAUN PASE TRAVA RASTE
PAUNE MOJ, PAUNE MOJ
PAUNA NAM BOLI NOGA
PAUNE MOJ,PAUNE MOJ.
PAUNA NAM BOLI GLAVA
PAUNA NAM BOLI KRILO
PAUN TREPTI DA POLETI
NA ČIJE ĆE DVORE PASTI.

Prilikom pjevanja zadnjeg stiha “paun” bira ko će ga zamjeniti u sredini, a on ide u kolo.


13.    VARAKANJA
Zajdnička igra sa neodređenim brojem izvođača. Igra se može izvoditi u otvorenom i zatvorenom kolu. Ako je u otovrenom kolu, kretanje je “zmijoliko”. Ruke se stavljaju na ramena igraču koji je ispred. Izvodi se laganim trčećim korakom. Kao pratnja uz igru, najčešće je služio glas kao imitacija određenog instrumenta npr. “ćurlike. U određenom trenutku, “svirač“ promjenom boje galsa ili ubrzavanjem “svirke” ili na neki drugi način daje znak da se promijeni smjer kretanja. Puštaju se ruke, igrači se okreću za 180° u suprotnu stranu i nastavljaju kretanje. Promjenu smjera tj. “varakanje” diktira kolovođa prema svom izboru, kad on hoće i koliko puta hoće.


14.    PLETENO KOLO
Obrazac igre
Obično koračanje u lijevu stranu, polazi se desnom nogom preko lijeve. Zatvoreno kolo.

Analiza igre
1 desna noga korak ulijevo, preko lijeve
2 lijeva noga korak ulijevo
Ostali taktovi su isti kao prvi takt.
Napomena - kolo se igra bez instrumentalne pratnje, isključivo uz vokalnu pratnju. Kolo je zatvoreno, mještovito, držanje za ruke ukrštene naprijed ispred pojasa susjednih igrača. Desna ruka se ukršta preko lijeve susjednog igrača tj. igračice. Kolo je dakle dobilo ime po preplitanju ruku kod držanja. U selima prema Prijedoru poznat je naziv ”gusto” za isto kolo, a nastao je od zbijensoti igrača usljed već pomenutog hvata. U uptrebi je i naziv “Kozaračko” ili “Kozarsko” kolo, a li je taj naziv nastao tokom Drugog svjetskog rata.
Kolo se izvodi uz različite pjesme. Kolo je muško ako pjevaju samo muškarci, žensko ako pjevaju samo žene, a mješovito ako se natpjevavaju muškarci i žene.

MI SMO SEJE BOSONOGE 2X
OJ DJEVOJKO DUŠO MOJA 2X
MI IGRAMO I PJEVAMO 2X
OJ DJEVOJKO DUŠO MOJA 2X
KOZAROM SE PONOSIMO 2X
OJ DJEVOJKO DUŠO MOJA 2X


15.    SELJANČICA (ANČICA)

Obrazac igre
Dva poskočna i tri trčeća koraka u desno
Dva poskočna i tri trčeća koraka u lijevo
Četrir poskočna koraka u mejstu
Četiri trčeća koraka u desno
Četiri trčeća koraka u lijevo

Analiza
I
1 Korak desnom nogom u desno
2 Poskok na desnoj nozi

II

2 Korak lijevom nogom u lijevo
2 Poskok na lijevoj nozi

III

3 Korak desnom nogom u desno
2 Korak lijevom nogom u desno

IV

4 Korak desnom nogom u desno
2 Poskok na desnoj nozi
Sve se ponovi u lijevu stranu počevši lijevom nogom.

IX

9 Korak desnom nogom u mjestu
2 Poskok na desnoj nozi

X

10 Korak lijevom nogom u mjestu
2 Poskok na lijevoj nozi
Ova dva takta se ponove.

XIII
13 Korak desnom nogom u desno
2 Korak lijevom nogom u desno

XIV
14 Kao prethodni takt
2

XV
15 Kao prethodni takt
2

XVI
16 Korak desnom nogom u desno
2 Poskok na lijevoj nozi
Ova četiri takat se ponove u lijevo počevši lijevom nogom.

NAPOMENA - Kolo može biti zatvoreno, ili otvoreno, mješovito je, draženje za ruke koso dole. Izvodi se uz prtanju “muzike” tj. usne harmonike koja se u ovim krajevima pojavila posije osolobođenja od Austrougarske (1918).

 

16.    KUKUNJEŠĆE
Obrazac igre
2 koraka desnom u desno sa privlačenjem lijeve
1 korak lijevom u lijevo i privlačenjem desne
1 korak desnom u desno i privlačenjem lijeve
2 koraka lijevom u lijevo i privlačenjem desne
1 korak desnom u desno i privlačenjem lijeve
1 korak lijevom u lijevo i privlačenjem desne
2 koraka desnom u desno sa privlačenjem lijeve
2 koraka lijevom u lijevo i privlačenjem desne
2 koraka desnom u desno sa privlačenjem lijeve
2 koraka lijevom u lijevo i privlačenjem desne

Analiza igre

Prvi dio

I

1 korak desnom u desno, lijeva se privuče
2 korak desnom u desno, lijeva se privuče

II
1 korak lijevom u lijevo, desna se privuče
2 korak desnom u desno, privlačenje lijeve
Sve se ponovi u lijevu stranu počevši lijevom nogom.

Drugi dio

V
5 korak desnom u desno
2 lijeva se privuče

VI

6 korak desnom u desno
2 lijeva se privuče

VII
7 korak lijevom u lijevo
2 desna se privuče

VIII

8 korak lijevom u lijevo
2 desna se privuče
Ova četiri takta se ponove.


17.    LONČIĆA (KOREOGRAFIRANO)
Dete treba da posamtraš
ali mu nemoj na put stati
što ga prije čovjekom smatraš
pre će čovjek i postati.
Ljubivoje Ršumović