Blog

Category: Nematerijalno kulturno nasljeđe

Nematerijalno kulturno nasljeđe

Žetva

Žetva je jedan od oblika moba koje se sazivaju po danu. To je jedna od najveselijih moba koje je naš narod sazivao. Saziva je domaćin