ENSR
Alatke
Registracija Prijava

Kozara

Planina Kozara se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Svojom visinom, prostranstvom i ljepotom dominira tim područjem, iako visina ni jednog od njenih vrhova ne prelazi 1000 m nadmorske visine. U širem području, Kozara kao brežuljkasti predio ispresjecan dolinama i omeđen rijekama (Savom na sjeveru, Vrbasom na istoku, Unom na zapadu te Gomjenicom na jugu) predstavlja pravi “biser” tog dijela Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Prostire se na devet opština Republike Srpske i to Banja Luka, Laktaši, Gradiška, Srbac, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Prijedor i Oštra Luka.

Dio planine Kozare je proglašen Nacionalnim parkom 1967. godine, sa površinom od 3494,51 ha. On ubuhvata centralni dio planine čijim središtem, na zaravnjenom platou nadmorske visine raspona od 700 do 800 metara, dominira područje Mrakovice. Iako je osnovni razlog proglašenja Nacionalnog parka Kozara bio istorijski aspekt vezan za događaje iz drugog svjetskog rata, područje Kozare i potkozarja ima i velike prirodne, kulturne, rekreativne i mnoge druge vrijednosti. Nacionalni park Kozara je član Federacije nacionalnih parkova Evrope – EUROPARC.

Ostalo iz ove kategorije: Biodiverzitet »