Odaberite vrijeme trajanja međunarodnog festivala Kozara etno za svoju posjetu krajiškoj ljepotici Banjoj Luci, sigurni smo da se nećete pokajati. Festival se održava prvi vikend nakon Vidovdana (28. juna).