ENSR
Alatke
Registracija Prijava

Kozarsko kolo

Kozaračko ili kozarsko kolo je narodno kolo, koje je nastalo u selima na obroncima planine Kozare, po čemu je i dobilo ime. Od davnina čim bi se skupila mladež u selima Potkozarja i na Kozari, naročito nedjeljom, praznikom, na svadbama, slavama i zborovima, počela bi pjesma i hvatalo se kolo. Ovo kolo se zvalo narodno kolo, a često su ga "od milošte" Knežopoljci zvali i knešpoljsko kolo. U toku Narodno-oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije partizani sa Kozare, prenijeli su ovo kolo u druge krajeve zajedničke države.

Još 1922. godine o kozaračkom kolu iz Potkozarja zapisano je sljedeće: "Igra se i pjeva po Knešpolju bez svirača ili tamburaša, i to ritmički uz pjesmu. U kolu sastavljena mladež uhvati se za ruke ispod pasa, okreće se kratkim koracima i naizmjenično po grupama pjeva u osmercu i desetercu neku lirsku narodnu ili drugu pjesmu. Tom prilikom izgovaraju svaki stih na slogove. Tako jedna grupa otpjeva jedan stih, zatim to isto otpjeva draga grupa iz istog kola. Svaka pjesma počinje sa: "Oj, đevojko, draga dušo moja."

Kozaračko kolo se igra na lijevu stranu, sa rukama u prepletu. Kolo se drži ujedno u velikom krugu. U starijoj varijanti kozaračkog kola tri pjevača "prvače", a tri "polažu". Onaj koji započinje pjesmu u kolu na jednoj strani ima dvojicu koji mu pomažu, a ostali ga prate na njegovoj strani, dok druga strana kola ćuti. Oni koji vode zatalasaju kolo svom snagom prema drugoj strani i pjevajući opet vrate kolo na staro mjesto. Čim on završi pjevanje, onda to isto pjevanje započinje neko, na drugoj strani, a dvojica ga pomažu i ostali ga prate na toj strani, dok suprotna strana kola ćuti. Onaj koji vodi pjesmu svom snagom zatalasa kolo prema drugoj strani koja je prije pjevala i dok ispjeva pjesmu kolo povrati odakle je ono pošlo.

Danas u kozaračkom kolu jedan prvači a svi igrači u kolu polažu.

Narodno kolo naroda Potkozarja i Kozare imalo je i neke zakonitosti. Momci i djevojke su igrajući u kolu pokazivali jedni drugima simpatije, ali i neprihvatanje nečije naklonosti. Najveća sramota i uvreda za momka bila je u slučaju da se momak uhvati u kolo kod djevojke, a ona se pusti i ode. Ako neko u kolu presiječe djevojku od momka, dolazilo je do svađa. Ukoliko bi djevojka ostala u kolu kraj momka značilo je da i ona gaji simpatije prema njemu.

Ostalo iz ove kategorije: Trojanac »